Jumat, 11 Januari 2008

Selamat Tahun Baru 1429 H


Doa Awal Tahun Hijrah
Dalam waktu satu tahun biasanya setiap orang mengalami macam corak kehidupan yang berbeda-beda, ada yang merasa dalam satu tahun ini ia mengalami nasib mujur, segalanya berjalan lancar, banyak rezeki yang datang dan semua usaha perniagaannya membawa keberuntungan. Dalam bidang kesehatan dan keluarga juga berjalan dengan baik, tidak pernah mengalami sakit yang banyak mengeluarkan uang, sedang dalam keluarganya berjalan dengan harmonis, tidak pernah terjadi percekcokan.

Sebaliknya bagi orang lain kenikmatan itu belum tentu dialaminya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlulah bagi muslim memulai hidup baru, dengan lembaran baru pula. Bagi mereka yang pada tahun ini bernasib mujur, biarlah kemujuran akan bertambah terus yang dapat membawa berkah. Sedang bagi yang kurang mujur, semoga nasibnya berubah menjadi mujur dan berkah. Bertitik tolak dari semua itu, maka perlu bagi setiap orang Muslim dalam menyongsong datangnya tahun baru Hijriah berdoa kepada Alloh sebagai berikut :

Bismillaahir rahmaanir rahim

Washallallaahu 'alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.
Allaahumma antal abadiyyul qadiimul awwal.
Wa 'alaa fadhlikal 'azhiimi wa juudikal mu'awwal.
Wa haadzaa 'aamun jadiidun qad aqbal.
Nas-alukal 'ishmata fiihi minasysyaithaani wa auliyaaihi wajunuudihi wal 'auna 'alaa haadzihin nafsii ammaarati bissuui wal istighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaaya dzal jalaali wal ikraam.
Wa shallallahu 'alaa sayyidnaa muhammadin wa'alaa aalihii wa shahbihii wa salam.

Dibaca 3 kali

Artinya :

Dengan nama Alloh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang.

Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad Saw. serta ahli keluarga baginda dan para sahabatnya.
Ya Alloh, Engkaulah yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Demi kelebihanMu yang Maha Agung dan kemurahanMu yang melimpah, sesungguhnya pada tahun ini aku memohon kepadaMu perlindungan dari pada syaitan yang direjam, dari sekalian kawannya, tentaranya dan penolongnya.
Aku juga memohon perlindungan daripada nafsu amarah yang senantiasa mendorong ke arah kejahatan, dan melalaikan dengan perkara yang tidak berfaedah daripada mendekatkan diriku kepadaMu.
Selawat serta salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad Saw serta ahli keluarga baginda dan para sahabatnya.
Segala puji hanya bagi Alloh, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam......Amin......

Siapa yang membaca doa ini, maka akan berkata syaitan :
"Telah amanlah anak Adam dari pada godaanku pada tahun ini karena Alloh telah mewakilkan dua malaikat untuk memeliharanya dari fitnah syaitan.

Happy Hijrah New Year

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Adi Prayitno http://adi-prayitno.blogspot.com/
Pemilik Ar-Rahman Distro, The Elegance Muslim Fashion.
Distributor Pakaian Muslim Excellent 64 http://excellent64.blogspot.com/ ,Keisha-shasha http://keisha-shasha.blogspot.com/, SefaCollection http://sefacollection.blogspot.com/ .
Madu Mutiara Tugu Ibu, Sabun Madu, Shampo Madu , Cream Madu Mutiara.http://madu-mutiaratuguibu.blogspot.com/
Telp. 08159365700, 021-86604009, 021-91264048, 021-92416

Tidak ada komentar: